logo Enexis
 

 
Internet-links

 
leeg leeg leeg leeg

  samen sterk

Links

Kassa Vara


Het regent klachten over ARAG.

Deze pagina bevat een willekeurig aantal links daarnaar.

 

Kassa Vara


Een greep uit de klachten die Kassa ontvangt:
 • Verzekeraar deed niets anders dan een briefje schrijven.
 • Alle correspondentie duurt zeer lang, raakte diverse keren kwijt of komt niet aan bij de medewerker van de verzekeraar terwijl alle stukken aangetekend verstuurd waren.
 • We hadden een huis gekocht met verborgen gebreken; daarvoor hadden we harde bewijzen. Vervolgens werd de tegenpartij niet juridisch correct aansprakelijk gesteld waardoor we de zaak uiteindelijk verloren. Ook werden stukken die bestemd waren voor ons verstuurd naar de advocaat aan de tegenpartij. De verzekeraar doet niet wat ze belooft namelijk rechthulp verlenen.
 • Door ondeskundigheid wordt al snel gezegd dat de zaak niet haalbaar is.
 • Er wordt nauwelijks informatie gegeven over de status van de lopende zaak.
 • Er wordt niet gereageerd op telefoontjes en emails.
Stichting Ombudsman':
 • Ik herken het gevoel dat er meer tegen de verzekerde wordt geknokt dan voor de verzekerde

Stichting Ombudsman


Een verzekerde moet heel alert zijn bij behandeling van de zaak.
 • Er wordt vaak onvoldoende tijd en deskundigheid aan de zaken besteed.
 • Goede rechtsbijstand is een combinatie van snelheid, aandacht en deskundigheid.
 • In die combinatie gaat het vaak mis.
 • Verzekeraars moeten daarom zaken ook eerder uitbesteden als het schort aan één van deze drie onderdelen.
Meld klachten over uw rechtsbijstandverzekeraar bij De Ombudsman via het online klachtenportaal.
 
Voor klachten kunt u zich ook wenden
tot het Kifid
Links

 

Stichting Ombudsman


Arag heeft haar voorwaarden zo gesteld dat ze nooit hoeven te betalen terwijl ze de volle premie in rekening brengen. Mijns inziens pure misleiding en oplichterij.

Gewenste oplossing
Arag zal mijn advocatenkosten wel betalen.

 
Heeft u commentaar of aanvullende informatie of gewoon een vraag?